Myers David. Intuisjon. Muligheter og farer


Hvor pålitelig er vår intuisjon? Kan vi stole på det, når du gjør shopping i en butikk, velger et liv partner, ansette medarbeidere eller til å vurdere sine egne evner?I hvilke yrker kan en intuitiv tilnærming lykkes? Hva er forskjellen mellom en manns intuisjon og en kvinnes?

Svarene på disse spørsmålene finner du i den unike boken til den fremtredende amerikanske psykologen David Myers.Forfatteren viser dyktig at intuisjon, oppvåkning i oss en forbløffende innsikt, samtidig kan det føre til farlig forvirring.Styrken og svakhetene ved bruk av intuisjoner spesielt merkbare i tilfeller der dommere og jurymedlemmer vurderer sannheten i vitnesbyrdet når psykologer og psykiatere avslører en tendens til å begå kriminalitet når ledere velger å ansette nye ansatte.Profesjonelt utvalg, bank, sport, medisin, gambling, ekstrasensory oppfatning er bare noen områder av intuisjon.Boken er adressert til alle som ønsker å lære mer om en av de mest fantastiske gåtene til den menneskelige psyken og bruke kunnskapen som er oppnådd i profesjonelt og personlig liv.

kommentarer 0