Hvordan utvikle intuisjon?Intuisjon hjelper folk med å finne en måte ut avsituasjoner der logikken er maktløs. I et hode lampen lyser, og hvis du ser en løsning som virker opplagt, men hvis du spør ham å bevise, vil du mest sannsynlig ikke være i stand til å gjøre det. En persons intuisjon er sterkere, noen er svakere. Hvordan utvikle intuisjon?Intuisjon er evnen til å ledeforståelsen av sannhet uten bevis og foreløpig logisk resonnement. Derfor synes intuitive beslutninger å bli tatt tilfeldig. Vedtaket av en intuitiv beslutning er ikke basert på logikk, men på empati og fantasi, og er ikke kontrollert av oss bevisst, direkte. Men hvis beslutningsprosessen ikke kontrolleres av oss, betyr det ikke at det ikke er i det hele tatt.Vanligvis er vår intuisjon involvert iekstreme situasjoner, når det ikke er tid til å tenke og begrunnelse, eller i en situasjon der tilgjengelig informasjon ikke er nok til å ta en logisk beslutning. Grunnlaget for å gjøre en intuitiv beslutning er vår tidligere livserfaring. Tenk deg et puslespill med et bilde av skipet,der det ikke er nok detaljer. Til tross for at bildet viste seg med "hull", kan vi mentalt rekonstruere de manglende delene, fordi vi fra vår erfaring vet hvordan skipet skal se ut.Men noen har blitt vant til å stole på intuisjon, og noen har blitt vant til å bli styrt av logikk og i uforutsette situasjoner er det tapt. Kan du utvikle intuisjon, lære å ta intuitive beslutninger? Siden intuisjon er en uansvarlig prosess ogukontrollabel, vi kan ikke påvirke det. Men vi kan akkumulere tilstrekkelig erfaring innen ulike fagområder for å gi vår intuisjon "mat". Vi kan lære å oppfatte situasjonen ikke overfladisk, men se innover og notere de små tingene som en person vant til å operere med fakta og logiske operasjoner virker ubetydelig og irrelevant.Ulike psykologer anbefaler forskjellige måterutvikle intuisjon, men den eneste sanne og 100% effektive metoden er ikke: vi er alle forskjellige, hver av oss har sine egne psykologiske egenskaper. Psykologi kan generelt ikke kalles en eksakt vitenskap: for noen bestemte ting fungerer, for noen - nei. Men vi vil prøve gi flere bevegelsesretninger - Kanskje, noen av dem vil være sanne for deg.For å utvikle intuisjon, ikke prøv å se på situasjonen fra ett hjørne. Prøv å se på det fra forskjellige vinkler. Hvis du samhandler med andre mennesker -prøv å sette deg selv i deres sted, forstå hva de tenker og føler. Her igjen vil en sammenligning med et puslespill gjøre: ikke se på det som en kombinasjon av elementer, men ta bildet som helhet.Ved å ta logiske beslutninger, deltar følelser ikke- de forstyrrer objektiv vurdering av fakta. Men når man tar en intuitiv beslutning, tas følelser i betraktning: det skjer ofte at fakta snakker om en ting, og følelsene til deltakerne i situasjonen indikerer en annen. Lær å gjenkjenne andres følelser - Mimics, bevegelser, intonasjoner. Evnen til å gjenkjenne følelser er en viktig del av empati, som intuisjon er basert på. Utviklingen av empati bidrar til å utvikle intuisjon.Lær å stille spørsmål. De beste ideene kommer ikke når du blir servertinformasjon på en tallerken, og da, når du selv "kommer til det", stiller du spørsmål og finner svar på dem. En god måte å utvikle intuisjon på er å diskutere med likesinnede mennesker spørsmål fra ulike fagområder og søke etter svar sammen. Det er derfor mange gode funn ble gjort ikke av en forsker, men av et par eller til og med av en gruppe: arbeider sammen tjener som en katalysator for intuisjon.For å utvikle intuisjon, lær å forlate klisjeer og stereotyper. Stereotyper kan være til en viss grader nyttige i vanlige, vanlige, mønstrede situasjoner. Men behovet for intuisjon oppstår akkurat det samme i ikke-standardiserte situasjoner, og stereotypisk tenkning vil bare hindre.Intuisjon tar ikke avgjørelser "tilfeldig", men evnen til å trenge inn i selve essensen av situasjonen. Derfor å utvikle intuisjon betyr å lære å se innover og forstå at i noen situasjoner er det ingen ubetydelige øyeblikk.Hvordan utvikle intuisjon?
kommentarer 0